*Fanfiction* <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3229863562427244893\x26blogName\x3d%2B+Fanfiction+%2B\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/\x26vt\x3d-715064371458238593', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OFFICIAL BLOG LIST OF FANFICTIONS +FOLLOW

SECRET [ CHARACTERS ]


CHARACTERS :


Emily. Comel. Baik. Rajin. Bijak. Suka baca buku. Senang bergaul dengan semua orang. Sentiasa ceria dan senyum. Tinggal dengan mak saudara selepas mak ayah meninggal. Suka tengok bintang. Kadang-kadang lebih suka bersendirian. 


Kim Himchan. Handsome. Dingin. Anak orang berada. Pelajar kelas yang paling akhir. Susah nak senyum. Muka serious. Sentiasa gaduh. Boleh dikatakan pelajar yang paling teruk dalam sekolah. Hidup sendirian. Tak suka bergaul dengan orang lain.    


Jung Daehyun. Handsome. Baik. Kawan baik Emily. Agak famous. Aktif dalam bola sepak. Ramai peminat tapi tak layan. Setiap hari, mesti dapat surat cinta. Ambil berat terhadap Emily. Ada cinta pertama ketika kecil. 


Lauren. Cantik. Agak famous. Tak sombong walaupun ada ramai peminat lelaki. Suka dekat Daehyun. Cemburu dengan Emily. Nak cakap musuh Emily tapi tak juga. Egonya agak tinggi bila dengan Emily tapi baik sebenarnya. Sentiasa perhatikan Daehyun dari jauh. 


Mina. Comel. Kawan baik Emily. Tapi tak sentiasa bersama dengan Emily. Sibuk dengan kerja waitress di kafeteria di bandar.   


Hara. Kawan paling rapat Lauren. Cantik. Sombong. Kalau tak suka dekat lelaki tu, tolak cintanya dengan kasar. Benci dekat Emily disebabkan Lauren tak bersama dengan Daehyun. Perangainya jauh beza dengan Lauren. Tak sesuai langsung kalau nak dikatakan kawan Lauren.


Minhyuk. Setahun lebih tua dari Lauren. Baik. Handsome. Suka Lauren. Setia menunggu Lauren. Suka menyanyi sambil memetik gitar. Pandai mengubah lagu. Biasanya lagu yang diubah untuk Lauren tapi kadang-kadang Lauren tak sedar.1 comments